عوامل موثر در افزایش یادگیری

 عوامل موثر در افزایش یادگیری :

 

1- شروع مطالعه از ساده به مشکل

 

2- یادآوری تلاش های موفق گذشته

 

3- مشخص و معین نمودن مطالبی که قصد آن را داریم

 

4- کشیدن نفس های عمیق قبل از شروع مطالعه

 

5- کنترل افکار مزاحم( اگر در هنگام مطالعه اگر فکری ذهن شما را مشغول کرد موضوع را فهرست وار روی برگه ای نوشته و ساعتی مشخص را در شبانه روز برای فکر کردن در باره آن اختصاص دهید )

 

6- هرگاه ذهن شما منحرف شد روی برگه ای یک تیک بزنید و به خود بگویید ( حالا اینجا باش ) و به مطالعه ادامه دهید . در شروع تمرین  تیک زنی ممکن است تعداد تیک زنی ممکن است تعداد تیک ها بالا رود اما بتدریج کاسته می شود و این کاهش افزایش تمرکز را نشان می دهد .

 

7- رعایت اصل تناوب در مطالعه دروس ( درس های تحلیلی و حفظی را در کنار هم بخوانیم )

 

8- مطالعه را از زمان های کم شروع کنید مثلا یکساعت مطالعه را به دو زمان سی دقیقه ای تقسیم و بین فواصل مطالعه استراحت کنید .

 

9-شروع هر مطالعه اگر با طرح یک سوال همراه باشد بهتر است

 

خلیل ناصری پور

مشاور و برنامه ریز کنکور